Diagnostyka samochodowa w firmie ANMAR służy przede wszystkim do  rozpoznania stany technicznego pojazdów bez potrzeby ich demontażu lub tylko z demontażem częściowym.  Całość odbywa się z wykorzystaniem specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej i metod badań diagnostycznych. Ocenia on stan techniczny poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych na podstawie porównania wartości parametrów stanu z wartościami parametrów określonych przez producenta.

Firma ANMAR używa profesjonalnej aparatury różnych producentów, m.in. BOSCH. Wykwalifikowany personel w połączeniu z wysokiej jakości sprzętem pozwala na kompleksowe i dokładne badanie diagnostyczne.