Firma ANMAR rozpatruje każdy przypadek pojedynczo. Nie posiadamy z góry ustalonego cennika, wszystkie naprawy i usługi mają pułap cenowy ustalany z klientem. Jako cenę bazową firma przyjmuje 70 złotych netto za roboczogdzinę, istnieje jednak możliwość negocjacji ceny. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.